30 dagars returrätt

 Snabba leveranser

Personligkontakt

Utfasning av kompaktlysrör och raka lysrör (T5&T8)

 

RoHS-direktivet, Tidigare utfasning av kompaktlysrör och raka lysrör (T5&T8)

Det står nu klart att lysrör för allmänbelysning kommer att tas bort från marknaden snabbare och i mycket större utsträckning än vad tidigare meddelats.

Bakgrunden är: RoHS kontrollerar och begränsar potentiellt farliga ämnen som bly, kadmium eller kvicksilver i elektroniska enheter. 

 

Produkt                     Utfasningsdatum

Kompaktlysrör             25 februari 2023

utan integrerad CG

T5 lysrör                        25 augusti 2023

T8 lysrör                        25 augusti 2023

 

För mer information kotakta oss eller gå in på Radium.de

 

Återförsäljare och slutanvändare bör därför förbereda sig för lampans slut i god tid:

Enskilda lysrör finns ännu inte tillgängliga som LED-varianter, såsom dimbara eller nödströmskompatibla T8-rör

Kontakta oss om du vill fylla på ditt lager med lysrör eller om vi ska komma med förslag på nya armaturer.

info@lampia.se                                         040 42 29 00

Produkter
Övrigt