30 dagars returrätt

 Snabba leveranser

Personlig kontakt

Köp- och leveransvillkor

Vid beställning innan 12.00 sker utleverans i regel samma dag.

All transport sker på köparens risk. På önskemål kan Lampia ombesörja transportförsäkring av godset, varvid försäkringskostnaderna debiteras köparen. Skada eller brist i godset till följd av transporten skall anmälas till transportföretaget som ansvarar för att reglera denna.

Reklamationer prövas endast om de meddelas inom 14 dagar efter varans ankomst och under förutsättning att de reklamerade varorna samtidigt fraktfritt returneras.

Om det vid prövning framgår att fabrikationsfel föreligger i köpt vara lämnas efter säljarens val ersättning i varor eller genom kreditering. Lampias ansvar för fel begränsas till vad i denna punkt anförts. Köparen äger således till följd av fel inte kräva ersättning eller framställa andra anspråk mot säljaren än vad ovan framförts.

Betalning skall ske inom 30 dagar från fakturadatum. Vid förfallodatum debitaras köparen dröjesmålsränta med 8% + referensräntan. Vid ändring av valutakurser, skatter, tullar och andra offentliga avgifter äger Lampia rätt att anpassa priserna.

Samtliga priser är exklusive mervärdesskatt och miljöavgifter.

 

Dataskyddsförordningen (GDPR)

 

 

 

 

 

Produkter
Övrigt