30 dagars returrätt

 Snabba leveranser

Personlig kontakt

Energi, Miljö & Återvinning

Alla företag som säljer elektriska eller elektroniska produkter och/eller batterier har ett ansvar att omhänderta produkten när den är förbrukad. Lampia är anslutet till El-Kretsen, vars rikstäckande insamlings- och återvinningssystem ser till att uttjänta elektroniska produkter tas om hand och återvinns. El-Kretsen garanterar miljösäker hantering med effektiva behandlingssystem och hög kvalitet. Genom medlemskapet i El-Kretsen uppfyller Lampia sitt producentansvar enligt Förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter. 

Lampia är också anslutet till FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (tidigare REPA), som är näringslivets lösning på producentansvaret för förpackningar av plast, metall, papper, kartong och wellpapp. Genom medlemskapet i FTI uppfyller Lampia sitt producentansvar enligt Förordning om producentansvar för förpackningar.

 

 

                    

Produkter
Övrigt